تولید گاز متان در معادن زغال سنگ

سوال

علت تولید گاز متان در معادن زغال سنگ در اعماق زمین چیست ؟
(مربوط به انرژی ومحیط زیست)

0
رز 1 هفته 0 پاسخ 51 دیده شده 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب

کدامنیتی برای تغییر کدامنیتی روی تصویر کلیک کنید