بیوم های ایران

پرسش

بیوم های ایران کدامند؟

بیوم،یک نوع منطقه زیستی که جانداران دارای شرایط ،در آن زندگی می کنند.

حل شده 0
icegirl 2 پاسخ ها 1650 بازدیدها 1

پاسخ ها ( ۲ )

 1. بیوم های ایران تعداد به نسبت زیادی دارند ولی من اونهایی رو که حضور ذهن دارم می نویسم برای شما.
  بیوم تایگا، بیوم توندرا، بیوم بیابان، بیوم علفزار.
  بیوم تایگا و توندرا که در ارتفاعات البرز و زاگرس هستند
  بیوم بیابان هم که بهترین مثالش دشت لوت هست
  بیوم علفزارم که در مناطق حاصلخیز کوهستانی به صورت فراوان وجود داره.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ

انتخاب