جرم‌ ویژه بخار فریون

پرسش

جرم‌ ویژه بخار فریون ۱۲ در دمای ۳۰_۴۰چند است ؟

0
Atena.z 0 پاسخ ها 1058 بازدیدها 1

ارسال یک پاسخ

انتخاب