جرم‌ ویژه بخار فریون

پرسش

جرم‌ ویژه بخار فریون ۱۲ در دمای ۳۰_۴۰چند است ؟

0
Atena.z 2 ماه 0 پاسخ ها 46 بازدیدها 0

ارسال یک پاسخ

انتخاب