اثرات زیست محیطی حفاری سنگ آهک

پرسش

ارزیابی اثرات زیست محیطی حفاری سنگ آهک در منطقه رسوب سنگ آهک؟

لطفا هر مطلب یا مقاله ای اعم از فارسی یاانگلیسی داشتید معرفی کنید…

حل شده 0
icegirl 2 پاسخ ها 1260 بازدیدها 1

پاسخ ها ( ۲ )

  1. Pdf ضمیمه رو دانلود کنید.موفق باشی


    فایل ضمیمه
    بهترین پاسخ
  2. این مقاله رو میتونید استفاده کنید


    فایل ضمیمه

ارسال یک پاسخ

انتخاب