پرسش
کنکور نظام قدیم و جدید به کجا رسيد؟ و کی فقط کنکور نظام جدید اجرا میشه؟ و اينکه تا چه سالی نظام قديمي ها مي تونند از کتاب هاي قبلي استفاده کنند و کنکور بدهند؟ و تفاوت کنکور نظام جدید و قدیم ...
ادامه خواندن
در حال بررسی 0
5 سال 5 پاسخ ها 2124 بازدیدها 0